SatuTaavitsainen SDP:n kansanedustaja Mikkelistä

Rakenteellista korruptiota torjuttava

Kirjoitin viime viikon torstaina Mikkelin kaupungin viranhaltijoille kuntalaisten esittämiä epäilyjä teknisen toimen toiminnasta. Siitäpä ryöpsähti mediassa iso juttu, kun viranhaltija itse julkisti asian tekemällä viikonloppuyönä päivityksen facebookkiin syyttäen minua kunnianloukkauksesta. Olen esittänyt kaupungin sisäisissä keskusteluissa jo pitkään teknisen toimen asioiden selkiyttämistä, mutta nyt kun asiasta tuli julkinen niin se antaa mahdollisuuden keskustella asiasta muillakin foorumeilla.    

Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat aseita rakenteellista korruptiota vastaan, joka voi ottaa vallan kunnissa silloin, jos yritystoiminnan tarpeet alkavat ohjata kunnan päätöksentekoa ja horjuttaa sen uskottavuutta.    

Mikkeliläisten kuntalaisten ja yrittäjien luottamusta kaupungin maankäytön suunnitteluun, tonttien myyntiin ja poikkeamislupien ja rakennuslupien myöntämiseen on viime vuosien aikana vahingoitettu.    

Tontin varaaminen äskettäin Saksalan kaupunginosassa kaavan vastaiseen toimintaan hoivayritykselle, oli mikkeliläisille selkeästi viimeinen niitti.    

Räikeitä tapauksia on ollut esimerkiksi Pankalan kerrostalojen rakentaminen rakennusluvan ja kaavan vastaisesti, jota tutki myös poliisi. Poliisin esitutkinnassa on kerrottu kaupungin asianomaisten johtavien viranhaltijoiden olleen alusta alkaen tietoisia siitä, että tarkoitus on ollut rakentaa kaksi asuntoa myös alimpaan kerrokseen kaavan vastaisesti ja että taloon tulee siten kuusi asuinkerrosta. Se, jos viranhaltijat tiesivät luvan vastaisesta rakentamisesta ja nimenomaan esittivät menettelyä jälkikäteiseen luvittamiseen, on vakava asia, joka on Mikkelin kaupungin selvitettävä. Miten tällaista on voinut tapahtua? Menettely on kaikkinensa täysin lainsäädännön vastainen. On myös tullut ilmi, että kaupungin luottamushenkilöä on painostettu ja peloteltu mm. taloudellisella seuraamuksella, jos tässä Pankalan tapauksessa asettuu poikkeamisluvan myöntämistä vastaan.    

Rakenteellisessa korruptiossa päätöksentekoprosessissa on lainvastaisuuksia ja oikeudellisia puutteita. Siinä suositaan jotakin osapuolta päätöksenteossa, ja sen ohjenuorana on yksityisen edun vaaliminen.    

Muita kuntalaisten luottamusta heikentäneitä tapauksia on mm. Sammonkadun kerrostalotontin ja muiden kerrostalotonttien hinnoittelu virkamiehen toimesta valtuuston päätöksen vastaisesti, joiden osalta kaupunki on nyt velvollinen purkamaan jo tehtyjä kauppoja ja palauttamaan liikaa otettuja rahoja taloyhtiöille, Muurikin rantapuiston epäselvyydet Ristiinassa, Siilokorttelin tonttien myynnissä tapahtuneet kuntalain vastaisuudet, jotka korjattiin vasta kun kieltäydyin ottamasta asiaa valtuuston käsittelyyn, ja viimeisimpänä esiin noussut Jääkärinkadun case, jossa on kyse kaavan vastaisesti kerrostalon rakentamisesta. Tästä on jätetty kuntalaisten taholta kaupungille hallintokantelu 18.3.2019 (liitteenä, asiakirja on julkinen ja saatavilla kaupungin kirjaamosta).

Tilanne kansalaisten yhteydenottojen osalta on kiihtynyt ja tulkintani on, että kuntalaisten luottamus kaupungin tekniseen toimeen on heikentynyt. Asukkaidemme taholta on meille luottamushenkilöille heitetty ilmaan kysymys virkamiesten korruptoitumisesta. Ihmiset eivät ymmärrä, miksi virkamiehet toimivat niin kuin toimivat. En ymmärrä sitä itsekään.    

Olen kysynyt tekniseltä johtajalta, milloin on tulossa meille luottamushenkilöille luvatut prosessikuvaukset maankäytön suunnittelun, poikkeamislupien ja rakennustarkastustoiminnan osalta. Nämä on luvattu tuoda kaupunginhallituksen käsittelyyn mahdollisia hallinto- ja toimintasääntömuutoksia varten. Näitä selkeyttämällä sekä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä lisäämällä voitaisiin parantaa nykyistä tilannetta. Prosessit ja päätöksenteko pitää saada pikaisesti teknisessä toimessa kuntoon ja kuntalaisten ja yrittäjien luottamusta kaupungin tekniseen toimeen lisättyä.    

Poikkeamisluvat kaavan vastaiseen rakentamiseen tulee tehdä monijäsenisessä toimielimessä, eikä olla yksittäisen virkamiehen päätöksiä. Näin varmistettaisiin parempi luottamus päätöksiin ja kaikkien tasapuolinen kohtelu. Poikkeamiset kaavasta on sananmukaisesti poikkeamia, eikä niillä voi muuttaa kaavoituksen sisällöllisiä perusteita. Näissä on kyseessä usein isot taloudelliset hyödyt.    

Rakenteelliseen korruptioon tulee suhtautua vakavasti ja torjua epäeettisen ja laittoman toiminnan pesiytyminen laillisiin rakenteisiin. Asiaa ei tule vähätellä. On tärkeää vahvistaa Suomen kunnissa ja valtion hallinnossa demokratiaa, luottamusta ja hyvää hallintotoimintaa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Kuntatasolla kaavoitus lienee härskeintä ja hienostuneinta korruptiota mitä kuvitella saattaa. On oma kohtaiset kokemukset kaupungin teknilliseen toimistoon ja sen lain vastaisuuksiin joka liittyy kaavoitukseen ja poikkeuslupiin.

Tässä malliesimerkki siitä, mitä oikeusvaltio Suomessa voidaan tehdä vastoin KHO:n päätöstä.
Viranomaiset ovat ryhtyneet kyseenalaistamaan ja arvioimaan lainvoimaisen tuomioistuinratkaisun perusteita uudelleen, soveltamaan päätöstä haluamallaan tavalla ja jättäneet sen täytäntöön panematta.

http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/229985-paa...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Tämä on maan tapa mitä tuot esille! Törkeetä mitä kaava ja teknillisen keskuksen toiminta voi olla. Kuten tapauksessamme vastoin KHO.n päätöstä.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen (13.11.2014/3562/1309/1/13) mukaan nykyinen louhoksen lähiasutus estää yksiselitteisesti louhostoiminnan jatkamisen louhosalueella (ko. päätöksen kohta: Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu ja perustelut).

Melko vakavasta rikoksesta kyse ei noudateta kaavapäätöstä KHO.n. Kaupunki ei hakenut aluetta kaavoittamattomaksi, vaan ovat hakeneet Kettukalliolle maa-ainesten ottoaluetta (EO), ja tuovat nyt KHO:n päätöksen jälkeen virheellisesti esille, että alue olisi jätetty kaavan ulkopuolelle.

Vääryydet ei loppuneet edes KHO.n päätökseen vaan, viranomaiset ovat ryhtyneet soveltamaan lainvoimaisen tuomioistuinratkaisun perusteita uudelleen, soveltamaan päätöstä haluamallaan tavalla ja jopa Oulaisten kaupungin kaava sivuille tehneet oma valtaisen muunnoksen.

Eduskunta on ajanut tätä maaseudulle rakentamisen helpottamista, muutoksella laajennettiin ja selkeytettiin yleiskaavan käyttöä suoraan rakennusluvan perusteena.
Hallitus ja ministeri Tiilikainen haluavat poistaa kaavoitusmenettelyjen byrokratiaa ja myös rakentamisen esteitä haja-asutusalueilla.
”Maaseudulle saa rankentaa, sen pitää olla näin, tämä on kolmen hallituspuolueen yhteinen kanta.” Valtioneuvoston muutoksella 1129/2008 kumottiin MRL :n § 137 .3. ja kyseiseen pykälään lisättiin toinen momentti. Muutoksella laajennettiin ja selkeytettiin yleiskaavan käyttöä suoraan rakennusluvan perusteena.
Oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa saimme maatilallemme on annettu kaksi rakennusoikeutta. Rakentaminen perustuu osayleiskaavassa oikeutettuun 44 § rakentamismahdollisuuteen. Rakennuspaikka täyttää osayleiskaavan vaatimukset MRL 116 § ja 136§. Samoin tie, viemäröinti ym. ei aiheuta kaupungille kustannuksia.

Asia 1. HUOMIO !!!! Mitä kaupunki käytti hyväksi PERUSTELUNA !!!!! Rakennuspaikkamme vaarantaa alueen tulevaa suunnittelua ja käyttöä. Miten se on mahdollista ?, koska jo nykyiset ja muita uusia rakennuspaikkoja on lähempänä kuin rakennuspaikkamme. KHO:n päätös antopäivä 13.11.2014 Taltio n:o 3562 Diaarinumero 1309/1/13 s.9(11) perusteluissakin todetaan:
”Kettukallion maa-ainesten ottoalue sijaitsee hallinto-oikeuden päätöksestä tarkemmin ilmenevällä tavalla lähellä kaavassa osoitettuja, jo olemassa olevia asuinalueita. Kaavassa on osoitettu myös uutta asutusta ottoalueen välittömään läheisyyteen.” Ottoalueesta lähin talo on alle 50 metrin päässä. Rakennuspaikkamme on n. 270 metrin päässä.

Lähempänä ottoaluetta on kuusi jo asuttua taloa ja kolme muuta uutta rakennuspaikkaa. Täten meidän rakennuspaikkamme ei voi häiritä alueen tulevaa käyttöä ja suunnittelua, kuten tekninen keskus ja kaupunginhallitus väittävät.

KHO:n päätös antopäivä 13.11.2014 Taltio n:o 3562 Diaarinumero 1309/1/13 s.9(11) perusteluissakin todetaan: ”Kettukallion maa-ainesten ottoalue sijaitsee hallinto-oikeuden päätöksestä tarkemmin ilmenevällä tavalla lähellä kaavassa osoitettuja, jo olemassa olevia asuinalueita. Kaavassa on osoitettu myös uutta asutusta ottoalueen välittömään läheisyyteen.”

Oulun hallinto-oikeuden ja KHO.n päätösten (13.11.2014/3562/1309/1/13) noudattamatta jättäminen. Oulaisten kaupungin viranomaiset ovat ryhtyneet kyseenalaistamaan ja arvioimaan lainvoimaisen tuomioistuinratkaisun perusteita uudelleen, soveltamaan päätöstä haluamallaan tavalla ja jättäneet sen täytäntöön panematta. Kaupungin sivulla olevaan väärään tietoon KHO:n päätöksestä.

Tehneet oma valtaisen muutoksen kaupungin kaavasivuille, kuin louhimo olisi jätettyy oikeusasteissa kaavan ulkopuolelle. Louhimoa ei ole jätetty kaavan ulkopuolelle.

Samoin lähteneet soveltamaan virheellisesti oikeusasteille rakennuslupa-asiassa ja päätöksissä, kuinka louhimo on kaavan ulkopuolella ja rakentaminen aiheuttaisi louhimolle vahinkoa.

KHO:n päätös ei siis jättänyt aluetta kaavattomaksi, vaan se siis hylkäsi kaupungin kaavahakemuksen nykyisen asutuksen läheisyyden vuoksi ja koska se ei täytä lain vaatimuksia turvallisesta ja terveellisestä elinympäristöstä.

Kaupunki lähti estämään rakentamisen ja pelkästään perusteena käytti (poikkeamislupaa emme olisi tarvinnut); Kaupunginhallitus ensimmäisessä päätöksessään on evännyt poikkeamisluvan puoltamisen sillä perusteella, että on katsonut rakennuksen vaarantavan alueen tulevan käytön suunnittelun ja ohjaamisen (MRL 171§). Eli aluksi perusteluina käytettiin VAIN LOUHIMOA. Kaupunki käytti valheellista tietoa, että louhimo olisi jäänyt kaavan ulkopuolelle ja teknillisen keskuksen lausuntoa.

Myöhemmin (keksittiin) ja alettiin vetoamaan AP-MERKKIIN ja että M-alueelle ei saa rakentaa. Meillä ei erotettu tonttia kantatilasta, vaan saatiin kaksi uutta rakennusoikeutta kantatilalle.
Eli rakennuspaikka sijaitsee kantatilalla. Kaava ei määrää tontin kokoa, vaan yleiskaavassa on maininta, että sen on oltava vähintään 2000 neliötä.

Kaupunki ei ole voinut rakennuspaikkaa määrätä, koska haja asutusalue ja 44 § MRL antaa mahdollisuuden rakentaa, kun oikeusvaikutteisessa kaavassa on annettu 2 oikeutta ja ilmaistu AP merkillä.

arkkitehti Elina Marjakangas asiantuntijana oli antanut hyvin ymmärtää Oulaisten kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.11.2015, että AP-merkintä on suuntaa antava ja siitä voidaan poiketa, jos rakennuspaikka ei ole sopiva. Lisäksi hän sanoi, että ei arkkitehti voi paperien takaa tietää, missä on paras kohta rakennukselle.
Nyt rakennusoikeudet on oikeusvaikutteisessa kaavaan merkannut kaavan laatija käymättä paikalla "pöydän takaa" , koska kaava edellyttää, että rakennusoikeudet ilmaistaan kaavamerkinnällä (AP), mutta AP ei tarkoita sitovaa rakennuspaikkaa. (Jos merkki olisi sitova, olisi oltava asemakaava.)

Toimituksen poiminnat